Gada uzņēmējs Zemgalē 2021 Dobeles novadā

2021-12-31

Tradicionāli gada nogalē Zemgales Plānošanas reģions (ZPR) sadarbībā ar Zemgales pašvaldībām rīko pasākumu uzņēmēju godināšanai un labo prakšu popularizēšanai uzņēmējdarbībā.

Apvienotajā Dobeles novadā 2021.gada pasākumam "Gada uzņēmējs Zemgalē 2021" izvirzīja 3 uzņēmējus dažādās nominācijās - Gada jaunais uzņēmējs, Gada mazais/mikro uzņēmējs un Gada vidējais/lielais uzņēmējs. 

Nominācijā Gada jaunais uzņēmējs izvirzīts SIA "NOMADIC HOMES". Kā vēsta Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs, Dobeles novads var lepoties ar tādu uzņēmumu un tās vadītājas pozitīvo enerģiju, kas jūtama ikvienā projektā un jaunā iecerē, ko Maira Ķikure ir uzsākusi. Šī uzņēmuma attīstības politika ir balstīta uz vietējo vērtību saglabāšanu, radošumu, kvalitāti, godīgu konkurenci un sadarbību. Šajā īsajā pastāvēšanas laikā SIA "Nomadic Homes" ir piesaistījis būtisku tūristu skaitu novadam, kuri interesējas par eko tūrisma un gastronomiskā tūrisma veidu, jo uzņēmums ļoti labprāt sadarbojas ar citiem novada uzņēmumiem. Šis patiesi ir pievilcīgs, unikāls un konkurētspējīgs, dažādām interešu grupām piemērots tūrisma piedāvājums, tāpēc arī bijusī Auces novada pašvaldība ir atbalstījusi uzņēmumu grantu konkursos, saredzot šī uzņēmuma potenciālu arī nākotnē.

Esam ļoti gandarīti un pagodināti par vērtējumu! Apbalvojums dod motivāciju radīt jaunus projektus un pakalpojumus tūrismā! Uz tikšanos Jaunajā 2022.gadā!